แย่งกันเย็ด พ่อของเพื่อนมาหาฉันที่บ้าน & ลูกน้ำ; ในขณะที่เราทำงานประวัติศาสตร์ เย็ดตูด