ควย เย็ด ช่วงเวลามหัศจรรย์ริมทะเล & ลูกน้ำ; มีทั้งผู้ที่ทำด้วยตัวเองและผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ เย็ดกับคนไข้