เย็ดหีฟรี ผู้หญิงเลวลงโทษและแส้ & ลูกน้ำ; เพศที่รุนแรง & ลูกน้ำ; ตีแส้และแขวนไว้จนกว่าส่วนที่สองจะไม่เป็นอันตรายมากที่สุด ทหารบ้าเย็ด