หีเย็ด ทิ้งแม่ที่มีเครื่องหมายพัด & ลูกน้ำ; ก้นแรงมาก & ลูกน้ำและทำสถิติให้อีกคนขายวิดีโอส่วนที่สอง เย็ด ในป่า