เย็ดมัน สีน้ำตาลร้อนมือไวระหว่างการควบคุมชายแดน ยืนเย็ด