เย็ดเต็มตูด เขามาแคสติ้งและใช้เวลานานกว่า 7 ชั่วโมงโดยไม่หยุด 8 ทหารบ้าเย็ด