เครื่องเย็ด การชุบนักธุรกิจหญิงก่อนเริ่มทำงานในสำนักงาน หีน่าเย็ด