เย็ดกันสดๆ แพทย์จิตเวชถูกเหยียดหยามอย่างมากและเกิดจากผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางเพศและลูกน้ำ; ส่วนที่ 1 เย็ดกันสดๆ