เย็ดตูด เขามาที่การคัดเลือกนักแสดงและใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมงโดยไม่หยุด พระเอกนักเย็ด